Настоящите общи условия регламентират отношенията между собственика на  www.studiorapuncel.com

“Радост – 64“ ЕООД– със седалище и адрес на управление: гр.Айтос, ул.Отец Паисий 23, ЕИК:102994511  тел:0894648838  email: rapunzel.aitos@abv.bg

и лицата ползващи сайта и онлайн магазина.

Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този онлайн магазин. Ако използвате този онлайн магазин се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.
Настоящите общи условия уреждат правилата за използването на онлайн магазин.

Цени

Всички представени на онлайн магазина цени са в български лева и включват всички данъци и такси, без цена за доставка.”Радост – 64“ EOOД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време.

Информация за потребители

На телефон 0897975592 или имейл:www.rapunzel.aitos@abv.bg . можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относно към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина.
При нужда от каквато и да е информация свързана с онлайн магазина можете да ползвате горепосочените координати, както и тези посочени на  www.studiorapuncel.com.

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия.

Плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез следните способи:

  1. Наложен платеж

Доставка

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемането и.

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци и/или липса на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, пратката се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци/или с липса на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Връщане на стока

Всеки потребител, направил покупка в www.studiorapuncel.com има право да върне поръчаните от него продукти в период от 7 (седем) дни от датата на получаването им в случай, че те са съхранени в оригиналната опаковка, не са използвани, не е нарушена целостта на опаковката и са във вида, в който са получени, в т.ч. с пълна комплектация и документация, съгласно условията на чл.55 от Закона за защита на потребителите. Разходите за връщане на продуктите са за сметка на потребителя.

Политика за защита на личните данни

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас.
В онлайн магазина се споделят лични данни при:
– осъществяване на поръчка – личните данни които се изискват при поръчка са пряко свързани с реализиране на доставката. Това са име, адрес, телефон, имейл и фирмени данни за фактура.

Предоставянето на лични данни е напълно доброволно. С изпращането на поръчка лицата ползващи онлайн магазин: www.studiorapuncel.com  се съгласяват “Радост – 64“ ЕООД да борави с тях с цел удостоверяване на самоличност, което необходимо за реализиране на процеса на покупко-продажба.

Заключителни разпоредби

„Радост – 64“ ЕООД си запазва правото да прави промени в тези общи условия без предварително предупреждение, като не носи отговорност, ако лице ползващо онлайн магазина не е прочело последния им вариант.
Лицата ползващи онлайн магазина се съгласяват с настоящите общи условия с натискане на всеки един обект или бутон намиращ се на www.studiorapuncel.com (с изключение на бутона водещ към настоящите общи условия), приема ги в цялост и се задължава да ги спазва.

 

За контакти

Ние от „Радост – 64“ ЕООД сме на разположение за всякакви въпроси, коментари, нужда от пояснения и искания, свързани с тези Общи условия. Изпращайте ги на rapunzel.aitos@abv.bg или се обадете на телефон 0897975592.

 

 

Количка

X